Pracownik kas walutowych

Kasjer walutowy

Środowisko pracy kasjera złotowego i walutowego

Banki, kantory, firmy pożyczkowe czy ubezpieczeniowe – w tych, a także w wielu innych miejscach pracują kasjerzy złotowi, a także walutowi. Zadaniem kasjerów jest prawidłowe prowadzenie operacji finansowych w polskim złotym lub też w walutach obcych, na przykład EURO, USD, CHF czy GBP. Ich praca włącza w szczególności konieczną umiejętność rozpoznawania falsyfikatów banknotów i bilonu.

Aby uzyskać zatrudnienie na stanowisku pracy kasjera złotowego czy walutowego, konieczne jest posiadanie do tego odpowiedniego przygotowania i predyspozycji. Wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie ogólne lub ekonomiczne, a także odbycie kursu kasjera złotowego lub walutowego, co potwierdzone jest wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Kasjer walutowy lub złotowy nie może być także karany.

Najczęściej stosowane maszyny i narzędzia

Podczas swojej pracy, która polega na prowadzeniu operacji finansowych, kasjer wykorzystuje rożnego rodzaju maszyny oraz narzędzia. Są to przede wszystkim urządzenia przeznaczone do szybkiego przeliczania pieniędzy, a także urządzenia służące do wykrywania fałszywych banknotów, które potrafią błyskawicznie określić, czy pieniądz jest podrobiony. Kasjer musi posiadać umiejętność obsługi takich urządzeń. Również w swojej pracy wykorzystuje on sejfy, multisejfy, dyspensery, urządzenia biurowe – komputery, kalkulatory, kserokopiarki, drukarki, faksy.

Odpowiedzialność kasjera

Kasjer złotowy lub walutowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w tym prawa bankowego, a także procedur oraz standardów obowiązujących w jego zakładzie pracy. Jest on odpowiedzialny za prowadzone przez siebie transakcje materialnie. Również ponosi pełną odpowiedzialność karną i służbową w przypadku naruszenia obowiązujących obecnie przepisów, niedopełnienia swoich obowiązków służbowych oraz ich zaniedbań.

Pracownik na stanowisku kasjerskim podlega również kontroli swoich przełożonych, a także może być poddany audytowi wewnętrznemu w firmie lub audytowi zewnętrznemu, który ma na celu określenie jego efektywności pracy.

Zagrożenia na stanowisku pracy

Ze względu na specyfikę pracy kasjer złotowy lub walutowy musi posiadać odpowiednie cechy psychofizyczne i zdrowotne. Dużym obciążeniem psychicznym przy pracy na tym właśnie stanowisku jest zagrożenie napadem rabunkowym, również oszustwa oraz wyłudzenia, dlatego też kasjer musi być optymalnie przygotowany do podejmowanej przez siebie pracy i zdawać sobie sprawę ze związanych z nią zagrożeń.

Gdy chcą Państwo wziąć udział w kursach kasjera złotowego lub złotowo-walutowego, zapraszamy serdecznie do wybrania oferty naszego ośrodka Ekspert. Mamy doświadczenie w organizacji tego rodzaju kursów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Działamy na terenie całej Polski. Aktualne informacje dotyczące terminów kursów kasjerskich znajdą Państwo na naszej stronie internetowej – zapisy prowadzimy także przez internet. Zapraszamy serdecznie do bliższego zapoznania się z pełną ofertą naszego ośrodka – w przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.