Rozpoznawanie autentyczności dokumentów

szkolenie jak rozpoznawać autentyczność dokumentów

Rozpoznawanie autentyczności dokumentów to umiejętność, którą powinien posiadać każdy pracownik bankowości, instytucji finansowych, Kancelarii Notarialnej, firm ubezpieczeniowych czy urzędów. To właśnie do nich kierujemy nasz kurs, którego uczestnicy nauczą się weryfikacji dokumentów potwierdzających tożsamość i administracyjnych, pod kątem ich autentyczności. Do najczęstszych przestępstw związanych z dokumentami potwierdzającymi tożsamość można zaliczyć: posługiwania się dokumentem tożsamości innej osoby, przerabianie dowodu, paszportu lub prawa jazdy poprzez zmianę zdjęcia i danych osobowych. Do nielegalnych praktyk należy również podrabianie pieczęci i innych elementów autoryzujących dokument administracyjny. Celem naszego szkolenia jest przekazanie kursantom wiedzy na temat technik fałszerskich, metod rozpoznawania falsyfikatów oraz zgłaszania popełnienia przestępstwa odpowiednim służbom.

Podobnie, jak kurs kasjera złotowego, program szkolenia opiera się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i ćwiczeniach praktycznych, rozwijających umiejętności kursantów. W celu zapisania się na kurs rozpoznawania autentyczności dokumentów zapraszamy do kontaktu.

Czego nauczysz się podczas kursu rozpoznawania autentyczności dokumentów?

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat specyfiki dokumentów potwierdzających tożsamość oraz dokumentów administracyjnych. Przede wszystkim nauczysz się przeprowadzać kontrolę dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu oraz prawa jazdy. Dowiesz się, w jaki sposób porównać podobieństwo klienta ze zdjęciem, jak sprawdzić zabezpieczenia blankietu oraz personalizacji. Poznasz różne typy falsyfikatów oraz popularne sposoby przerabiania i podrabiania dokumentów. Podczas kursu realizujemy również szkolenie z grafologii, które obejmuje ćwiczenia z analizy pisma i porównywania podpisu ze wzorem. Zyskasz wiedzę na temat cech osobowych pisma, rodzajów podpisów oraz czynników wpływających na pismo ręczne. Ponadto poznasz popularne metody fałszowania podpisu oraz nauczysz się oceny proporcji podpisu i kinetyki ruchu ręki, dzięki czemu zyskasz większą skuteczność w rozpoznawaniu falsyfikatów.