Kursy na kasjerów walutowych

Kurs kasjera walutowego

Wymagania i przeciwwskazania do wykonywania zawodu kasjera

Zawód kasjera walutowego lub złotowego wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego też jeżeli interesuje Państwa uzyskanie zatrudnienia na tym właśnie stanowisku, konieczne jest początkowe spełnienie właściwych wymogów na bazie polskich przepisów.

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące wymagań psychofizycznych, zdrowotnych oraz przeciwwskazań dotyczących pracy jako kasjer, a także wymogów dotyczących wykształcenia.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne oraz przeciwwskazania

Kasjer walutowy musi wyróżniać się odpowiednimi cechami psychicznymi oraz fizycznymi ze względu na specyfikę pracy. Warto wspomnieć, że praca ta związana jest z pewnym ryzykiem – głównie z oszustwami, wyłudzeniami oraz napadami rabunkowymi, które mogą przydarzyć się w zakładach pracy, które zatrudniają kasjerów – w bankach, kantorach, komisach, firmach pożyczkowych i innych, gdzie prowadzone są operacje finansowe.

Osoba pracująca na stanowisku kasjera powinna przede wszystkim być odpowiedzialna, sumienna, opanowana. Powinna posiadać zdolności arytmetyczne, umiejętność podzielnej uwagi oraz zdolność do koncentracji, nawet w trudnych warunkach. Także powinna cechować się odpowiednią sprawnością manualną oraz wysoką sprawnością zmysłu dotyku, co jest potrzebne przy ręcznym przeliczaniu banknotów.

Bardzo ważna jest także wysoka kultura osobista i umiejętność komunikowania się, ponieważ praca na stanowisku kasjera wymaga bezpośredniego kontaktu z klientami.

Główne przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu kasjera walutowego czy też kasjera złotowego to schorzenia kręgosłupa, dyskalkulia (zaburzenie zdolności matematycznych), a także daltonizm.

Wykształcenie potrzebne do pracy w zawodzie

Aby móc pracować na stanowisku kasjera, potrzebne jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego ogólnego lub też średniego ekonomicznego. Pracownik musi posiadać również odpowiedni kurs kasjera walutowego lub złotowego, co potwierdzone jest właściwym certyfikatem zgodnym z wymaganiami NBP.

Warto też wspomnieć, że od osoby pracującej w zawodzie kasjera wymagane jest przedstawienie zaświadczenia o niekaralności.

Kurs kasjera walutowego i złotowego

Podczas kursów kasjerskich uczestnicy dowiadują się wszystkiego, co niezbędne jest do pracy na stanowisku kasjera walutowego lub złotowego. Zajęcia dzielone są na teoretyczne i praktyczne, co pozwala na uzyskanie właściwej podbudowy wiedzy oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce.

Uczestnicy kursów uczą się przepisów prawa dotyczących swoich obowiązków jako kasjerzy, otrzymują wiedzę dotyczącą organizacji stanowiska pracy, obsługi klienta, obsługi urządzeń stosowanych na swoim stanowisku, uczą się tego, jak liczyć pieniądze i jak rozpoznawać ich autentyczność, a także jak postępować wtedy, gdy rozpoznany zostanie falsyfikat czy destrukt. Kurs kończy się egzaminem.

Jeżeli chcą Państwo zapisać się na kurs kasjera walutowego lub złotowego, zapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty naszego ośrodka Ekspert. Aktualny wykaz prowadzonych kursów dostępny jest na stronie.